Słownik

GMO

Żywność Genetycznie Modyfikowana
Artykuł 3 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. Nr 76 poz.811) dokładnie określa, czym jest GMO w świetle prawa. GMO to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.
W latach 70. XX wieku zrodziła się inżynieria genetyczna - zaczęto ingerować w materiał genetyczny organizmów żywych i tym samym zmieniać ich właściwości dziedziczne. Pierwsze eksperymenty tego typu bazowały na genetycznej mutacji mikroorganizmów. Wkrótce podjęto kroki, aby tę wiedzę wykorzystać i prawnie usankcjonować. Ustalono, że manipulacja genami pozwala na rozmaite krzyżówki w obrębie gatunków zupełnie ze sobą niespokrewnionych. Badania przeprowadzane przez genetyków pozwoliły na wyodrębnienie genomu niosącego ze sobą wszelkie informacje genetyczne organizmu i zaszczepienie go lub połączenie z innym organizmem.

Wróć do listy haseł

Chcesz oglądać Kuchnia+ i ponad 100 innych kanałów? Pakiet Comfort+ za 0 zł przez 3 mies. ZAMÓW ONLINE