Widelcem po mapie

książki >>

Najlepsze przepisy polskich blogerów

Książka zawiera przepisy kulinarne najlepszych polskich blogerów i stanowi podsumowanie inicjatywy Wybory Kulinarnego Bloga Roku! To inicjatywa skierowana do wszystkich …

wydarzenia

  Prawdziwe koszty upraw GMO – nowy raport Greenpeace

  Tagi: gmo  Na konferencji prasowej zorganizowanej 14 czerwca 2010 roku, w Centrum Prasowym Pap, Greenpeace zaprezentował raport “Prawdziwe koszty upraw GMO”. Zawarto w nim wyniki analiz rynkowych i badań nad uprawami genetycznie modyfikowanych organizmów w poszczególnych krajach, przeprowadzonych przez organizacje rolne i niezależnych naukowców. Dane te pokazują, że rzeczywistość rolnictwa, w którym wykorzystuje się zmodyfikowane genetycznie rośliny znacznie różni się od tej prezentowanej w folderach reklamowych firm agrochemicznych.

  Z raportu wynika, że uprawy GMO wbrew obietnicom nie dają większych plonów od upraw tradycyjnych, natomiast wymagają stosowania rosnącej (i większej niż ma to miejsce w przypadku naturalnych odpowiedników) ilości środków owado- i chwastobójczych, których producentami są zazwyczaj te same firmy, które produkują zmodyfikowane genetycznie nasiona. Dzieje się tak m.in. na skutek uodparniania się chwastów na wspomniane substancje i występowania plag nowych szkodników pojawiających się w miejsce owadów pierwotnie najgroźniejszych. Raport opisuje także przypadki zanieczyszczenia upraw tradycyjnych przez GMO.

  Za porażkę upraw GMO płacą rolnicy zarówno krajów rozwijających się, jak i Zachodu. Niższe od przewidywanych plony, rosnące koszty zakupu ziaren i pestycydów, uzależnienie od korporacji agrochemicznych, którym udaje się zmonopolizować rynki nasion oraz zamknięte dla wielu odmian GMO rynki, sprawiają, że ludzie ci często po prostu bankrutują. Ogromną cenę za uprawy GMO płaci też środowisko naturalne. Ekspansja tej technologii wiąże się z zanikaniem pożytecznych roślin i zwierząt, degradacją gleby i systemów wodnych oraz, jak to ma miejsce m.in. w Ameryce Południowej, masową wycinką lasów.

  Według raportu IAASTD z 2008 roku przygotowanego na zlecenie ONZ i będącego pierwszą tak kompleksową pracą poświęconą rozwojowi rolnictwa na świecie, GMO nie stanowi również odpowiedzi na problem głodna świecie, jak często przedstawiają to koncerny agrochemiczne. Dokument ten dowodzi, że bezpieczeństwo żywnościowe teraz, jak i w przyszłości jest w stanie zapewnić zrównoważone rolnictwo, do którego również może przyczynić się nowoczesna nauka z pominięciem metod modyfikacji genetycznej.

  Gośćmi specjalnymi konferencji były przedstawicielki środowisk naukowych:

  - prof. Ewa Rembiałkowska, kierownik Zakładu Żywności Ekologicznej w warszawskiej SGGW, która opowiedziała o niebezpieczeństwach dla polskiego rolnictwa tradycyjnego i regionalnego, które mogą wyniknąć z dopuszczenia upraw GMO w naszym kraju.

  - doc. dr hab. Katarzyna Lisowska, biolog molekularny, członek Komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska, która poruszyła temat obecnych i proponowanych regulacji prawnych dotyczących GMO w Polsce.

  Raport prawdziwe koszty upraw do pobrania na:

  www.greenpeace.org/poland